Glasurit VOS-rapportages

Voor bedrijven die vallen onder VOS-richtlijn 1999/13/EG geldt dat zij een oplosmiddelboekhouding moesten bijhouden. Hoewel de wetgeving veranderd is en de noodzaak niet meer geldt, kan het voorkomen dat het bevoegd gezag toch inzage wil hebben in uw oplosmiddelboekhouding. Wij kunnen u helpen door de ons geleverde producten in kaart te brengen, met inzichtelijke gegevens en advisering.